ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών αναφέρονται παρακάτω:

0-6 μηνών

 • Το μωρό αντιδρά στους ήχους.

 • Παράγει ήχους ευχαρίστησης.

 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα ανάλογα με τις ανάγκες του.

 • Αναγνωρίζει φωνές.

 • Χαμογελά όταν του μιλάνε.

 • Εντοπίζει την πηγή του ήχου και γυρίζει το κεφάλι του σ ΄ αυτή.

 • Μιμείται τους ήχους.

 • Έχει ποικιλία στον τόνο και την ηχηρότητα της φωνής.

 

7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι.

 • Ακούει και ανταποκρίνεται στο όνομά του. 

 • Ακούει και μιμείται τους περισσότερους ήχους.

 • Ακούει όταν του μιλάνε.

 • Χρησιμοποιεί παραπλήσιους ήχους.

 • Αναγνωρίζει λέξεις από γνώριμα αντικείμενα. 

 • Στο βάβισμα χρησιμοποιεί μεγάλες φωνητικές παραλλαγές και διαφορετική προσωδία (τόνος και επιτονισμός).

 • Μιμείται ήχους από τους ενήλικες και σχέδια επιτονισμού.

 • Καταλαβαίνει απλές εντολές. 

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις. 

 

13-18 μηνών

 • Χρησιμοποιεί ηχολαλία.

 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα. 

 • Ακολουθεί απλές εντολές.

 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 ή και περισσότερες λέξεις. 

 • Παράγει φράσεις δύο λέξεων. 

 • Συνδυάζει χειρονομία και φώνηση. 

 

19-24 μηνών

 • Χρησιμοποιεί λέξεις με περισσότερη ευχέρεια. 

 • Το λεξιλόγιο έκφρασης κυμαίνεται από 50 έως 100 λέξεις ή και περισσότερες. 

 • Καταλαβαίνει από 300 ή και περισσότερες λέξεις. 

 • Αρχίζει να κάνει συνδυασμούς ρημάτων και ουσιαστικών. 

 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί τις προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ).

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο επιτονισμό όταν κάνει ερωτήσεις. 

 • Η ομιλία του είναι περίπου 25-50% καταληπτή στους ξένους. 

 • Απαντά σε ερωτήσεις του τύπου «τι είναι αυτό;».

 • Του αρέσει να ακούει ιστορίες.

 • Αναγνωρίζει 5 μέρη του σώματος.

 • Κατονομάζει κάποια οικεία αντικείμενα. 

 • Ακολουθεί εντολές με δύο μέρη.

 

2-3 ετών

 • Η ομιλία του είναι καταληπτή στο 50-78% .

 • Καταλαβαίνει τις έννοιες του ένα και του όλα.

 • Εκφράζει την ανάγκη να πάει στην τουαλέτα. 

 • Ζητά αντικείμενα με το όνομά τους. 

 • Ανταποκρίνεται σε μερικές ερωτήσεις. 

 • Κατονομάζει αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 

 • Δείχνει εικόνες εννοιών σε βιβλία όταν του ονομάζονται.

 • Γνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.

 • Ακολουθεί εντολές και απαντά σε ερωτήσεις. 

 • Απολαμβάνει να ακούει ιστορίες, τραγούδια και ομοιοκαταληξίες.

 • Κάνει ερωτηματικές προτάσεις. 

 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεις. 

 • Χρησιμοποιεί κάποιες προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλούς πληθυντικούς ονομάτων, αόριστους ανώμαλων ρημάτων και άρνηση «μη» και «δεν».

 • Χρησιμοποιεί κάποια ρήματα στον αόριστο χρόνο, κτητικές αντωνυμίες, μορφήματα, προστακτική. 

 • Κάνει διαφόρων μορφών ερωτήσεις. 

 • Χρησιμοποιεί αφηρημένες λέξεις.

 • Καταλαβαίνει το γιατί, ποιος, ποιού και πόσα είναι. 

 • Κατανοεί 500-900 ή και περισσότερες λέξεις. 

 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 50-250 ή και περισσότερες λέξεις (ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου). 

 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα. 

 • Χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα. 

 

3-4 ετών 

 • Καταλαβαίνει τις λειτουργίες και τις χρήσεις των αντικειμένων. 

 • Κατανοεί τις αντίθετες έννοιες.

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2-3 μέρη. 

 • Υποβάλλει και απαντά σε ερωτήσεις ποιοι, πού, τι, γιατί. 

 • Υποβάλλει ερωτήσεις και απαιτεί τη λεπτομέρεια στις απαντήσεις. 

 • Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει τα συναισθήματά του. 

 • Χρησιμοποιεί 4-6 λέξεις σε προτάσεις. 

 • Επαναλαμβάνει 6-13 συλλαβές προτάσεων χωρίς δυσκολία.

 • Έχει επίγνωση για το παρελθόν και το μέλλον.

 • Καταλαβαίνει 1.200-2.000 ή και περισσότερες λέξεις. 

 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης από 800 έως 1.500 λέξεις ή και περισσότερες. 

 • Η ομιλία του είναι καταληπτή κατά 80%. 

 • Βελτιώνονται οι γραμματικές προτάσεις αν και μερικά λάθη παραμένουν. 

 • Λέει δύο γεγονότα κατά την χρονολογική σειρά. 

 • Συμμετέχει σε μεγάλης διάρκειας συνομιλίες. 

 • Χρησιμοποιεί ανώμαλο πληθυντικό, ρήματα σε μέλλοντα χρόνο και σωστή κλίση των ρημάτων. 

 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό , κτητικές αντωνυμίες και απλά ρήματα αόριστου χρόνου με συνέπεια στο λόγο του. 

 

4ωνετών

 • Καταλαβαίνει τις χωρικές έννοιες. 

 • Καταλαβαίνει 2.800 ή και περισσότερες λέξεις. 

 • Απαντάει σε ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία και χρήση των αντικειμένων. 

 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις. 

 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900-2.000 λέξεις ή και περισσότερες. 

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4- 8 λέξεις. 

 • Ζητά τους ορισμούς των λέξεων. 

 • Η ομιλία του είναι συνήθως καταληπτή στους ξένους. 

 • Παράγει τα σύμφωνα με ακρίβεια 90%.

 • Μιλά για την εμπειρία του στο σχολείο, στο σπίτι φίλου κ.α.

 • Αναδιηγείται μια μεγάλη ιστορία. 

 • Δίνει προσοχή σε ιστορία που ακούει και απαντά σε απλές ερωτήσεις για αυτήν. 

 

5-6 ετών 

 • Ακολουθεί τις οδηγίες που δίνονται σε μια ομάδα.

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη. 

 • Κάνει ερωτήσεις με πως και πόσο. 

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα τον αόριστο και τον μέλλοντα.

 • Χρησιμοποιεί κλίσεις. 

 • Καταλαβαίνει περίπου 13.000 λέξεις. 

 • Ονομάζει αντίθετα. 

 • Ονομάζει διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδας. 

 • Μετράει μέχρι το 30. 

 • Ανταλλάσει πληροφορίες και υποβάλλει ερωτήσεις.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρεια. 

 • Οι προτάσεις είναι γραμματικά πλήρης.

 • Μπορεί να κάνει αναδιήγηση μιας ιστορίας. 

 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικούς στοίχους με ομοιοκαταληξία.

 • Επικοινωνεί εύκολα με ενηλίκους και παιδιά. 

 • Κατάλληλη χρήση της γραμματικής στις περισσότερες προτάσεις. 

 

6-7 ετών

 • Κατανοεί το αριστερά και το δεξιά. 

 • Χρησιμοποιεί όλο και πιο σύνθετες περιγραφές. 

 • Συμμετέχει στις συνομιλίες και παίρνει μέρος σε συζητήσεις. 

 • Καταλαβαίνει περίπου 20.000 λέξεις. 

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με περίπου 6 λέξεις. 

 • Κατανοεί χρονικές έννοιες. 

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.