Σύντομο Βιογραφικό:

Η κα Φωτίου Αναστασία είναι πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια / λογοπεδικός στην Θεσσαλονίκη. Παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας στο χώρο του γραφείου της αλλά και κατ’ οίκον. Το κέντρο ειδικών θεραπειών που διατηρεί βρίσκεται στον Λαγκάδα, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 10.

Από το 2011 και έπειτα δουλεύει καθημερινά με παιδιά όλων των ηλικιών και εφήβους που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης, αλλά και με όσους θέλουν να βελτιώσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη λογοθεραπεία.

Η Φωτίου Αναστασία κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών. Εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συνεχώς μέσω συμμετοχής της σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες για όλες τις νέες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της.

Αντιμετωπίζει το κάθε παιδί και την οικογένεια του με σεβασμό και διακριτικότητα και δίνει προσοχή στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Βοηθάει συμβουλευτικά τους γονείς ή κηδεμόνες ώστε να κατανοήσουν τυχόν δυσκολίες που σχετίζονται με το παιδί τους. Ακόμη, τους ενημερώνει για την πορεία και την εξέλιξη των θεραπευτικών συνεδριών.