Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν περιορισμούς στη γλωσσική ανάπτυξη παρ’ ότι δεν παρουσιάζουν αισθητηριακή, νοητική και νευρολογική ανεπάρκεια για να υπάρχει απόκλιση της γλωσσικής ανάπτυξης. Η ειδική γλωσσική διαταραχή μπορεί αλλιώς να ονομάζεται:

 • Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της ομιλίας και της γλώσσας.

 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας. 

 • Αναπτυξιακή δυσφασία

 • Αναπτυξιακή διαταραχή λόγου αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου. 

Τα χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι τα εξής:

 • Σε ηλικία 2 ετών δεν προφέρει μεμονωμένες λέξεις. 

 • Σε ηλικία 3 ετών δε σχηματίζει απλές προτάσεις. 

 • Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο.

 • Δυσκολία εύρεσης λέξεων. 

 • Οι φράσεις έχουν μικρό μήκος. 

 • Η δομή των προτάσεων είναι ανώριμη. 

 • Υπάρχουν συντακτικά λάθη. 

 • Υπάρχουν γραμματικά λάθη όπως παραλήψεις καταλήξεων, μη χρήση άρθρων, προθέσεων, αντωνυμιών. Αδυναμία κλίσης ονομάτων και ρημάτων. 

 • Αδυναμία αφηγηματικής ικανότητας. 

 • Δυσκολία στην αντίληψη χρονικών ακολουθιών των γεγονότων. 

 • Ίσως να υπάρχουν δυσκολίες στην παραγωγή φωνημάτων. 

 • κ.α.

Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή προσπαθούν να επικοινωνήσουν με μη λεκτικούς τρόπους όπως οι χειρονομίες και η μίμηση. Προσπαθούν να μεταφέρουν με οποιοδήποτε τρόποτο σημαντικό μέρος του μηνύματός τους στο συνομιλητή. Όμως εξαιτίας της εκφραστικής δυσκολίας τους μπορεί να παρουσιάσουν εκνευρισμό, δυσκολία στη σχέση με παιδιά της ίδιας ηλικίαςυπερδραστηριότητα, απορύθμιση της συμπεριφοράς και απροσεξίαειδικά τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η σοβαρότητα της ειδικής γλωσσικής διαταραχής μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή ή βαριά.