Στη δυσαρθρία είναι επηρεασμένο το μηχανικό μέρος για την παραγωγή της ομιλίας. Μπορεί να οφείλεται σε παραλύσεις ή βλάβες στο συντονισμό των μυών των οργάνων που σχετίζονται με την ομιλία. 

Ανάλογα με τον χώρο εντοπισμού της βλάβης διακρίνονται τα παρακάτω είδη:

Α) δυσαρθρία Kortikale

Κάποια από τα χαρακτηριστικά είναι η δυσκολία στην εκφορά πολυσύλλαβων λέξεων. Υπάρχουν επαναλήψεις συλλαβών, αναστολές σε κάποια φωνήματα και εκκριτική προφορά.

Β) πυραμιδική δυσαρθρία 

Προέρχεται από παραλύσεις των χειλιών της γλώσσας και της υπερώας. Παρατηρείται ‘βαριά’ ομιλία και σπαστικές κινήσεις των μυών της άρθρωσης η χροιά της φωνής μπορεί να είναι ρινική ή ελαφριά σαν αχνός. Μπορεί να συνοδεύεται από σιελόρροια.

Γ) εξωπυραμιδική δυσαρθρία 

Οι μύες του προσώπου, της στοματικής κοιλότητας και του λάρυγγα μπορεί να εμφανίζουν ακανόνιστα νευρικά ticks. Ο λόγος είναι μονότονος και χωρίς ρυθμό. Η αναπνοή, η άρθρωση, και η ομιλία παρουσιάζουν ατέλειες. Μπορεί να εμφανίζεται γρήγορη ομιλία. Η παράλυση των γλωσσικών μυών μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στο σχηματισμό ορισμένων φωνημάτων όπως ν, λ, ρ, τα, θ, δ. Οι αδυναμίες στους μύες των χειλιών μπορεί να προκαλούν δυσκολίες στο σχηματισμό των φωνημάτων π, β, φ, μ. (Αλεξάνδρου, 1985). 

Δ) μικτή δυσαρθρία 

Οι βλάβες υπάρχουν σε περισσότερα από ένα κινητικά συστήματα και προκαλούν μικτά προβλήματα στην κίνηση και στην ομιλία.